Imatge

1a presentació de la jornada

2a presentació de la jornada

Presenta:
Sr. Lluís J. Segura Ginard, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics.
Joan Carrió i Vidal, director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques (OIE),del Govern de les Illes Balears (GOIB).
Maria Francisca Gomila, cap de la Unitat d’Anàlisi Jurídica de l’OIE (GOIB).
Marta Neus López Cortès, cap de la Unitat de Seguiment de Projectes de l’OIE (GOIB).

Presentació de la jornada

Presenta:
Sra. María Begoña Morey Aguirre, secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Matilde Martínez Montero, secretària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (GOIB).

1a presentació de la jornada

2a presentació de la jornada

Presenta:
Sr. Félix Pablo Pindado, director general de Fons Europeus.
María Muñoz i Eduardo Cabrera, membres de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea.

Presentació de la jornada

Presenta:
Sr. Joan Martí Cerdà, interventor general de la CAIB.
Cristóbal Milán Mateu, de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Presentació de la jornada

Presenta:
Sr. José Malagrava Rigo, director general d’Energia i Canvi Climàtic.
Lucía Cobo Quintas, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Programa previst:
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: evolució i perspectives
Experiències de les comunitats autònomes en la gestió del Fons Next Generation
El punt de vista de l’Administració local: principals reptes i dificultats

1a presentació de la jornada

2a presentació de la jornada

3a presentació de la jornada

4a presentació de la jornada

5a presentació de la jornada

6a presentació de la jornada

Presenta:
Jorge Fabra Portela, subdirector general de Programació del Pla de Recuperació i Resiliència del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
Laura Ruiz Mercadal, directora insular de Promoció Turística i Fons Europeus del Consell de Menorca
Sara Capitán Torres, cap de la Secció de Presidència del Consell d’Eivissa
Joan Carrió i Vidal, director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del Govern de les Illes Balears
Juan Ángel Poyatos León, director general de Coordinació de l'Acció del Govern de la Generalitat Valenciana
Matilde Villarroya Martínez, secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya