iGOIB. Què és?

Títol: iGOIB. Què és?


Continguts:
    — IGOIB: Què és i cronologia
    — Esquema d'eines d'administració electrònica
    — Priorització treball objectiu
    — Requisits
    — Enllaços d'interès i dades de contacte

Impartit per:
    — Tolo Mir Payeras, cap de Secció Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
    — Jesús Jiménez Herranz, cap del Servei d'Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
    — Josep Torres Pons, cap del Departament de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.

Data enregistrament: 25/05/2022