El Registre Electrònic d’Apoderaments

Títol: El Registre Electrònic d’Apoderaments


Continguts:
    — Què és el Registre electrònic d'apoderaments?
    — Termes associats: apoderament, apoderament "apud acta", poderdant, apoderat...
    — Marc normatiu
    — Canals de presentació: referència a les dues vies que es poden utilitzar per inscriure apoderaments en el REA, presencial (a les OAMR) i per Internet
    — Tauler d'escenaris
    — Altres actuacions: consulta, acceptació, renúncia, revocació i pròrroga

Impartit per:
    — Ana M. Fons Recuenco, cap del Servei Jurídic d'Administració Electrònica de la DGMAD.

Data enregistrament: 17/05/2022