Unitat 2. Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

2.1 Titulars de la potestat reglamentària.
2.2
 Forma de les disposicions reglamentàries.
2.3 Tràmits que integren el procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter generale.
2.4 La potestat reglamentària dels consells insulars. 

http://www.caib.es/sites/repositori/
Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.