Tema 4. La revisió d’actes i disposicions. Els recursos administratius. La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.