Tema 4. La revisió d’actes i disposicions. Els recursos administratius. La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària

Feu clic en l'enllaç tema 4-cat.pdf per veure el fitxer.