Tema 1. Disposicions generals. Òrgans i competència. Relacions interadministratives

Feu clic en l'enllaç tema 1 sector publico-cat.pdf per veure el fitxer.