Tema 2. Principis essencials de la potestat sancionadora. Principis de responsabilidad patrimonial de les administracions publiques

Feu clic en l'enllaç TEMA 2 sector publico-cat.pdf per veure el fitxer.