Estudi sobre la legislació autonòmica en matèria de violència masclista ( pàgs. 143 a 146)