Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Entorns web de la CAIB: web pública i microllocs

  • Unitat 2. Entorns web de la CAIB: seu electrònica i Intranet

  • Unitat 3. Introducció al ROLSAC i unitats administratives

  • Unitat 4. Fitxes

  • Unitat 5. Procediments

  • Unitat 6. Serveis administratius

  • Unitat 7. Guia telefònica de la Intranet i normativa