Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Conceptes bàsics i normativa

  • Unitat 2. Introducció a la seguretat en el treball

  • Unitat 3. Introducció a la Ergonomia

  • Unitat 4. Factors de riscs psicosocials

  • Unitat 5. Introducció a la higiene industrial

  • Unitat 6. Gestió de la prevenció

  • Unitat 7. Actuacions bàsiques en primers auxilis