Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. LES RELACIONS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

  • Unitat 2. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA