Esquema per temes

  • Atenció a la ciutadania

  • Unitat 1. De les oficines de registre a les oficines d’assistència en matèria de registres de l’Administració de les Illes Balears

  • Unitat 2. Habilitats relacionals


  • Unitat 3. La ciutadania: tipologies de ciutadans i ciutadanes

  • Unitat 4. Desenvolupament d'habilitats per facilitar el treball en equip i l'atenció ciutadana