Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Introducció: Activitat econòmica i financera de l'Administració Pública. El control de legalitat

  • Unitat 2. Contracte d'obres. Regulació normativa. Contingut de l'expedient a remetre a la Intervenció General. Objeccions més frequents

  • Unitat 3. Contracte de serveis. Regulació normativa. Contingut de l'expedient a remetre a la Intervenció General. Objeccions més freqüents

  • Unitat 4. Contracte de subministrament. Regulació normativa. Contingut de l'expedient a remetre a la Intervenció General. Objeccions més freqüents

  • Unitat 5. Contracte mixt. Regulació normativa. Contingut de l'expedient a remetre a la Intervenció General. Objeccions més freqüents

  • Unitat 6. Contractació centralitzada. Acord Marc. Contractes basats. Normativa. Contingut de l'expedient a remetre a la Intervenció General. Avisos i objeccions més freqüents

  • Unitat 7. Unitat 7. Procediment contradictori. Resolució de discrepàncies

  • Unitat 8. Resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos contractuals