Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Introducció. Règim jurídic a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El reintegrament de les subvencions

  • Unitat 2. El procediment de reintegrament: qüestions prèvies, fases, recursos i recaptació