Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Obligatorietat de termes i terminis. Còmput de terminis


  • Unitat 2. El cas del còmput dels terminis als Registres


  • Unitat 3. Ampliació de terminis


  • Unitat 4. Tramitació d'urgència


  • Unitat 5. Caducitat i prescripció


  • Unitat 6. Anàlisi pràctic i reflexió sobre les novetats introduïdes per la Llei 39/2015