Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. Introducció

  • Unitat 2. Eines tecnològiques: Trello

  • Unitat 3. Eines tecnològiques: Diigo

  • Unitat 4. Eines tecnològiques: Evernote

  • Unitat 5. Altres eines tecnològiques