Esquema per temes

  • General

  • Material del curs

  • Mòdul 1 - Introducció a GIMP

  • Mòdul 2 - Capes

  • Mòdul 3 - Canals i camins

  • Mòdul 4 - Eines de selecció


  • Mòdul 5 - Pintar, transformar i escriure text

  • Mòdul Addicional. Màscares