Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. QÜESTIONS GENERALS (7,5 hores)

  • Unitat 2. ASPECTES QUE S’HAN DEFINIR EN LA FASE PREPARACIÓ DELS CONTRACTES (7,5 hores)