Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. L’impacte de les tecnologies en el medi ambient i proposta de solucions

  • Unitat 2. Identificar i trobar solucions als impactes mediambientals concrets i habituals de les tecnologies digitals i el seu ús