Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1 - La nova llei de contractes del sector públic

  • Unitat 2 - Tramitació i execució dels contractes

  • Unitat 3 - Invalidesa dels contractes. El recurs especial i altres qüestions