Esquema per temes

  • General

  • Unitat 1. RIPEA com a gestor d’expedients (3 hores)

  • Unitat 2. Creació i gestió d'expedients electrònics (6 hores)

  • Unitat 3. Funcionalitats avançades amb expedients i documents electrònics (6 hores)