Esquema per setmanes

  • General

  • 1. Introducció a la gestió de projectes en l'administració pública

  • 2. Definició i organització del projecte

  • 3. Planificació del projecte

  • 4. Control, seguiment i finalització del projecte