Esquema per temes

  • General

  • Mòdul 1. Introducció

  • Mòdul 2. Disposició i característiques de texts i documents

  • Mòdul 3. El context: pautes de redacció, model de llengua i recursos