Píndoles formatives


Títol: El teletreball saludable
Continguts:
    — l’espai de treball i la seguretat laboral
    — els descansos i les pauses per prevenir la fatiga
    — el temps de treball i la planificació de les tasques
    — la vida saludable per l’afrontament de l’estrès.
Impartit per: Margalida Roca, tècnica de prevenció de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Data enregistrament: 26/03/2020


Títol: Gestió emocional durant el confinament
Objectiu: enfortir l'estat d’ànim positiu i aprendre a treure rendiment del temps de confinament amb la finalitat de millorar el desenvolupament personal, a través d'estratègies cognitives i conductuals.
Continguts:
    — Emocions
    — Reduir el meu estat d'ànim negatiu
    — Estratègia general d'actuació
    — Enfortir el meu estat d'ànim positiu
Impartit per: Roberto Esteban, psicòleg i orientador laboral.
Data enregistrament: 14/04/2020
Presentació: PDF


Títol: Instal·lació i accés a les eines bàsiques corporatives
Objectiu: facilitar que el personal empleat públic de l'Administració de la CAIB que està fent teletreball, pugui accedir i instal·lar als seus ordinadors personals les eines informàtiques corporatives bàsiques de la CAIB (Intranet, correu electrònic, Mozilla Firefox i LibreOffice).
Continguts:
    — Navegador Firefox i lector PDF
    — Intranet i correu electrònic
    — LibreOffice i Noto sans
Impartit per: Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB
Data enregistrament: 21/04/2020


Títol: Ús bàsic de l'eina Notific@
Objectiu: familiaritzar-se amb l'eina Notific@ i resoldre els possibles dubtes sobre com enviar les notificacions i com consultar les notificacions electròniques enviades.
Continguts:
    — Accedir al Notific@
    — Enviar una notificació
    — Veure notificacions enviades
Impartit per: Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB
Data enregistrament: 12/06/2020