Píndoles formatives


Títol: Les administracions de consum: preparades per atendre les actuals demandes de les persones consumidores i usuàries?
Continguts:
    — Breu anàlisi del marc constitucional i legislatiu de protecció del consumidor
    — La protecció administrativa de consumidor. Adequació de l'activitat administrativa al reptes dels nous mercats on line
    — Propostes de millora de l'acció administrativa de protecció dels consumidors
    — Conclusions
Impartit per: Jesús Cuartero Saiz, cap del Departament de Protecció i Defensa dels Drets dels Consumidors.
Data enregistrament: 11/06/2021


Títol: Seminari en línia - Las sanciones administrativas en tiempo de pandemia
Continguts:
    — Introducción
    — El problema: la ausencia de un "régimen sancionador" en la Ley orgánica que regula el estado de alarma y en los Reales Decretos que lo han declarado
    — La previsión: el incumplimiento de las órdenes de la autoridad en el estado de alarma y la remisión a las leyes para su sanción
    — El debate y la confusión: ¿constituye el incumplimiento de las normas que contienen los Reales Decretos que declaran el estado de alarma desobediencia a las órdenes de la autoridad?
    — La protección de la salud y la aplicación de la legislación de salud pública
    — Otros problemas del régimen sancionador durante el estado de alarma: cláusulas de analogía, colaboración de los ciudadanos y programa de "clemencia"
    — ¿Pueden los Reales Decretos que declaran el estado de alarma establecer su propio régimen sancionador?
    — Mirando al futuro: la posibilidad de prever un régimen sancionador singular para las situaciones de emergencia respetuoso con la Constitución
Impartit per: Tomás Cano Campos, catedràtic de dret administratiu de la Universidad Complutense de Madrid
Data enregistrament: 29/01/2021
Documentació de la ponència: PDF


Títol: Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública - Quint seminari - La contractació pública del futur
Continguts:
    — Punt de partida de la contractació
    — Fons Next Generation i les oportunitats per a la compra pública
    — Prospectiva (idees de futur)
Impartit per: Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Data enregistrament: 04/12/2020


Títol: Ús bàsic de l'eina Notific@
Objectiu: familiaritzar-se amb l'eina Notific@ i resoldre els possibles dubtes sobre com enviar les notificacions i com consultar les notificacions electròniques enviades.
Continguts:
    — Accedir al Notific@
    — Enviar una notificació
    — Veure notificacions enviades
Impartit per: Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB
Data enregistrament: 12/06/2020


Títol: Instal·lació i accés a les eines bàsiques corporatives
Objectiu: facilitar que el personal empleat públic de l'Administració de la CAIB que està fent teletreball, pugui accedir i instal·lar als seus ordinadors personals les eines informàtiques corporatives bàsiques de la CAIB (Intranet, correu electrònic, Mozilla Firefox i LibreOffice).
Continguts:
    — Navegador Firefox i lector PDF
    — Intranet i correu electrònic
    — LibreOffice i Noto sans
Impartit per: Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB
Data enregistrament: 21/04/2020


Títol: Gestió emocional durant el confinament
Objectiu: enfortir l'estat d’ànim positiu i aprendre a treure rendiment del temps de confinament amb la finalitat de millorar el desenvolupament personal, a través d'estratègies cognitives i conductuals.
Continguts:
    — Emocions
    — Reduir el meu estat d'ànim negatiu
    — Estratègia general d'actuació
    — Enfortir el meu estat d'ànim positiu
Impartit per: Roberto Esteban, psicòleg i orientador laboral.
Data enregistrament: 14/04/2020
Presentació: PDF


Títol: El teletreball saludable
Continguts:
    — l’espai de treball i la seguretat laboral
    — els descansos i les pauses per prevenir la fatiga
    — el temps de treball i la planificació de les tasques
    — la vida saludable per l’afrontament de l’estrès
Impartit per: Margalida Roca, tècnica de prevenció de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Data enregistrament: 26/03/2020