Píndoles formatives


Títol: Signatura digital de documents electrònics a la CAIB: tipus de signatura, eines disponibles
Continguts:
    — Què necessitam per poder signar? Certificat d’empleat públic, DNIe, certificats personals
    — Tipus de signatura: senzilla, amb custòdia; individual, múltiple; interna, externa
    — Eines de signatura a la CAIB: Autofirma, assistent de signatura electrònica (IBKey), firma integrada dins aplicatius
    — Identificar firmes digitals amb Adobe Reader. Identificar validesa i data de firma
Impartit per:
    — Jesús Jiménez Herranz, cap del Servei d'Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
Data enregistrament: 29/06/2022


Títol: iGOIB. Què és?
Continguts:
    — IGOIB: Què és i cronologia
    — Esquema d'eines d'administració electrònica
    — Priorització treball objectiu
    — Requisits
    — Enllaços d'interès i dades de contacte
Impartit per:
    — Tolo Mir Payeras, cap de Secció Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
    — Jesús Jiménez Herranz, cap del Servei d'Immersió Digital de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
    — Josep Torres Pons, cap del Departament de l’Oficina Administració Electrònica de la CAIB.
Data enregistrament: 25/05/2022


Títol: El Registre Electrònic d’Apoderaments
Continguts:
    — Què és el Registre electrònic d'apoderaments?
    — Termes associats: apoderament, apoderament "apud acta", poderdant, apoderat...
    — Marc normatiu
    — Canals de presentació: referència a les dues vies que es poden utilitzar per inscriure apoderaments en el REA, presencial (a les OAMR) i per Internet
    — Tauler d'escenaris
    — Altres actuacions: consulta, acceptació, renúncia, revocació i pròrroga
Impartit per:
    — Ana M. Fons Recuenco, cap del Servei Jurídic d'Administració Electrònica de la DGMAD.
Data enregistrament: 17/05/2022


Títol: Disseny de procediments amb RIPEA
Continguts:
    — Repàs per les principals funcionalitats de RIPEA respecte al disseny de procediments
    — Demostració pràctica on es dissenyarà un expedient administratiu des de zero
Impartit per:
    — Asier Cuevas Gómez, cap de la Secció VI del Servei de Sistemes d'Informació de la DGMAD.
Data enregistrament: 18/11/2021


Títol: Les administracions de consum: preparades per atendre les actuals demandes de les persones consumidores i usuàries?
Continguts:
    — Breu anàlisi del marc constitucional i legislatiu de protecció del consumidor
    — La protecció administrativa de consumidor. Adequació de l'activitat administrativa al reptes dels nous mercats on line
    — Propostes de millora de l'acció administrativa de protecció dels consumidors
    — Conclusions
Impartit per:
    — Jesús Cuartero Saiz, cap del Departament de Protecció i Defensa dels Drets dels Consumidors.
Data enregistrament: 11/06/2021


Títol: Seminari en línia - Las sanciones administrativas en tiempo de pandemia
Continguts:
    — Introducción
    — El problema: la ausencia de un "régimen sancionador" en la Ley orgánica que regula el estado de alarma y en los Reales Decretos que lo han declarado
    — La previsión: el incumplimiento de las órdenes de la autoridad en el estado de alarma y la remisión a las leyes para su sanción
    — El debate y la confusión: ¿constituye el incumplimiento de las normas que contienen los Reales Decretos que declaran el estado de alarma desobediencia a las órdenes de la autoridad?
    — La protección de la salud y la aplicación de la legislación de salud pública
    — Otros problemas del régimen sancionador durante el estado de alarma: cláusulas de analogía, colaboración de los ciudadanos y programa de "clemencia"
    — ¿Pueden los Reales Decretos que declaran el estado de alarma establecer su propio régimen sancionador?
    — Mirando al futuro: la posibilidad de prever un régimen sancionador singular para las situaciones de emergencia respetuoso con la Constitución
Impartit per:
    — Tomás Cano Campos, catedràtic de dret administratiu de la Universidad Complutense de Madrid.
Data enregistrament: 29/01/2021
Documentació de la ponència: PDF


Títol: Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública - Quint seminari - La contractació pública del futur
Continguts:
    — Punt de partida de la contractació
    — Fons Next Generation i les oportunitats per a la compra pública
    — Prospectiva (idees de futur)
Impartit per:
    — Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Data enregistrament: 04/12/2020


Títol: Ús bàsic de l'eina Notific@
Objectiu: familiaritzar-se amb l'eina Notific@ i resoldre els possibles dubtes sobre com enviar les notificacions i com consultar les notificacions electròniques enviades.
Continguts:
    — Accedir al Notific@
    — Enviar una notificació
    — Veure notificacions enviades
Impartit per:
    — Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB.
Data enregistrament: 12/06/2020


Títol: Instal·lació i accés a les eines bàsiques corporatives
Objectiu: facilitar que el personal empleat públic de l'Administració de la CAIB que està fent teletreball, pugui accedir i instal·lar als seus ordinadors personals les eines informàtiques corporatives bàsiques de la CAIB (Intranet, correu electrònic, Mozilla Firefox i LibreOffice).
Continguts:
    — Navegador Firefox i lector PDF
    — Intranet i correu electrònic
    — LibreOffice i Noto sans
Impartit per:
    — Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB.
Data enregistrament: 21/04/2020


Títol: Gestió emocional durant el confinament
Objectiu: enfortir l'estat d’ànim positiu i aprendre a treure rendiment del temps de confinament amb la finalitat de millorar el desenvolupament personal, a través d'estratègies cognitives i conductuals.
Continguts:
    — Emocions
    — Reduir el meu estat d'ànim negatiu
    — Estratègia general d'actuació
    — Enfortir el meu estat d'ànim positiu
Impartit per:
    — Roberto Esteban, psicòleg i orientador laboral.
Data enregistrament: 14/04/2020
Presentació: PDF


Títol: El teletreball saludable
Continguts:
    — L’espai de treball i la seguretat laboral
    — Els descansos i les pauses per prevenir la fatiga
    — El temps de treball i la planificació de les tasques
    — La vida saludable per l’afrontament de l’estrès
Impartit per:
    — Margalida Roca, tècnica de prevenció de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Data enregistrament: 26/03/2020