Unitat 1

Objectius Unitat 1

En acabar aquesta unitat, l’alumne ha de ser capaç de:

1. Entendre per què la definició de corrupció varia en contextos socials i històrics i quina és la relació entre la corrupció i els problemes globals.

2. Identificar i avaluar els diferents enfocaments per mesurar la corrupció.

3. Definir la governança i bona governança així com les maneres de mesurar-la i les eines per prevenir la corrupció.

4. Comprendre la relació entre els diferents sistemes polítics i la corrupció, i per què certes estructures polítiques poden ser més vulnerables a aquesta.

5. Comprendre com es pot utilitzar el disseny institucional per lluitar contra la corrupció.