Unitat 2

Objectius Unitat 2

En acabar aquesta unitat, l’alumne ha de ser capaç de:

1. Explicar la diferència entre la corrupció del sector públic i la del sector privat.

2. Conèixer teories per explicar la corrupció en el sector públic.

3. Descriure i avaluar el paper del sector privat en la lluita contra la corrupció.