Polítiques públiques LGTBI: reptes actuals des de les administracions competents

Títol: Polítiques públiques LGTBI: reptes actuals des de les administracions competents


Continguts:

1. L'agenda 2030 i els ODS relacionats amb les desigualtats d'accés i de tracte de les persones LGTBIQ+ des dels serveis públics.

2. Drets reconeguts a les Illes Balears per a les persones amb sexualitats, identitats de gènere, expressions de gènere i característiques sexuals no normatives.

3. Desplegament normatiu i estratègic de Plans, protocols i eines per donar suport a persones i famílies LGTBIQ+.

4. Necessitats i reivindicacions de les persones, famílies i entitats LGTBIQ+ i estratègies per l'abordatge de l'atenció des del bon tracte i la no-discriminació. Principals reptes de la transversalització de les polítiques públiques LGTBI segons la distribució competencial.

5. Mapa de recursos LGTBI+ a les Illes Balears com a eina a l'abast de la ciutadania i dels equips professionals.

Impartit per:


    — Lena Castells Torrens, cap del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere.

Presentació (PDF)

Enllaços d’interès per participantsData enregistrament: 21/11/2022