HCL Notes. Regles i organització

Títol: HCL Notes. Regles i organització


Continguts:
    — Què són les regles de correu?
    — Com es creen noves regles?
    — Aplicar diverses regles a un mateix missatge de correu
    — Habilitar i deshabilitar regles
    — Eliminar regles de correu

Impartit per:
    — Lina María Franco Pineda, Administradora Correu i Alfresco

Data enregistrament: 16/11/2022