Full de càlcul. Taules dinàmiques de Calc

Títol: Full de càlcul. Taules dinàmiques de Calc


Continguts:
    — Donar format adient a les llistes
    — PConèixer quan es pot agrupar i quan no
    — Crear una taula dinàmica
    — Modificar una taula dinàmica existent

Impartit per:
    — Joan Carles Vidal Pou, Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Modernització i Administració Digital

Data enregistrament: 02/11/2022