Processador de texts (LibreOffice Writer). Pics i numeracions. Numeració de capítols

Títol: Processador de texts (LibreOffice Writer). Pics i numeracions. Numeració de capítols


Continguts:
    — Definir llistes no numerades. Tipus de pic
    — Posició del pic i del text
    — Definir llistes numerades
    — Creació de llistes multinivell. Mostra els subnivells
    — Numeració de capítols

Impartit per:
    — Esteve Amer Montserrat, Cap de servei d'expedient electrònic de la Direcció General de Modernització i Administració Digital

Data enregistrament: 18/10/2022