HCL Notes. Calendari

Títol: HCL Notes. Calendari


Continguts:
    — Iniciació al calendari de Lotus
    — Com s'han d'utilitzar els diferents tipus d'entrades d'agenda?
    — Com puc visualitzar l'agenda d'una altra persona en la meva agenda personal?
    — Com puc crear una reunió periòdica?
    — Personalitzar els paràmetres de l'agenda
    — Accés i delegació de l'agenda

Impartit per:
    — Lina María Franco Pineda, administradora correu i Alfresco

Data enregistrament: 04/10/2022