Instal·lació i accés a les eines bàsiques corporatives

Títol: Instal·lació i accés a les eines bàsiques corporatives


Objectiu: facilitar que el personal empleat públic de l'Administració de la CAIB que està fent teletreball, pugui accedir i instal·lar als seus ordinadors personals les eines informàtiques corporatives bàsiques de la CAIB (Intranet, correu electrònic, Mozilla Firefox i LibreOffice).

Continguts:
    — Navegador Firefox i lector PDF
    — Intranet i correu electrònic
    — LibreOffice i Noto sans

Impartit per:
    — Sara Aizcorbe, cap de secció del Servei d'Immersió Digital del Departament d'Administració Electrònica de la CAIB.

Data enregistrament: 21/04/2020