Processador de texts (LibreOffice Writer). Ús d'estils

Títol: Processador de texts (LibreOffice Writer). Ús d'estils


Continguts:
    — Crear i modificar estils
    — Aplicar els estils creats
    — Concepte d'herència d'estils
    — Format directe amb estils. Netejar la formatació directa

Impartit per:
    — Esteve Amer Montserrat, cap de servei d'Informàtica del SOIB.

Data enregistrament: 13/09/2022