El teletreball saludable

Títol: El teletreball saludable


Continguts:
    — L’espai de treball i la seguretat laboral
    — Els descansos i les pauses per prevenir la fatiga
    — El temps de treball i la planificació de les tasques
    — La vida saludable per l’afrontament de l’estrès

Impartit per:
    — Margalida Roca, tècnica de prevenció de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Data enregistrament: 26/03/2020