Seminari web - El Registre Electrònic d’Apoderaments

Títol: El Registre Electrònic d’Apoderaments

Continguts:
    — Què és el Registre electrònic d'apoderaments?
    — Termes associats.
    — Marc normatiu.
    — Novetats.
    — Tauler d'escenaris de compareixença presencial. Inscripció.
    — Altres actuacions.

Impartit per:
    — Ana M. Fons Recuenco, cap del Servei Jurídic d'Administració Electrònica.

Data enregistrament: 27/09/2023

Darrera modificació: dilluns, 9 octubre 2023, 11:59