Introducció a Alfresco Share (entorn col·laboratiu) per a usuaris

Títol: Introducció a Alfresco Share (entorn col·laboratiu) per a usuaris


Continguts:
    — Conceptes bàsics d’Alfresco Share: què és?, per a què s'usa?
    — Interfície d'un espai col·laboratiu.
    — Carpetes i documents a la biblioteca de l'espai col·laboratiu.
    — Creació i edició de documents:
        — Crear, editar i gestionar documents dins d’Alfresco Share.
        —L'ús de funcions com la càrrega d'arxius i la gestió de versions.

Impartit per:
    — Lina Maria Franco Pineda, administradora correu i Alfresco

Data enregistrament: 25/04/2024