Unitat 2: Marc legislatiu i institucional per promoure la igualtat d’oportunitats

Feu clic en l'enllaç UNITAT 2 revisada mod reforma constitucional.pdf per veure el fitxer.