Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Feu clic en l'enllaç BOE-A-2015-10565-C.pdf per veure el fitxer.