Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Feu clic en l'enllaç BOE-A-2015-10566-C.pdf per veure el fitxer.