Correcció d’errors de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Feu clic en l'enllaç BOE-A-2015-14020-C.pdf per veure el fitxer.