Unitat 1. Contextualització i marc jurídic de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.