Unitat 6. Google Docs

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.