Unitat 2. COM LA VEU CANTANT: LA COMA I EL PUNT

2.1. El signe de la pausa breu.

2.2. El signe de la pausa llarga.

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.