Unitat 4. COM ELS SONS AGUTS I GREUS DE LA GUITARRA: EL PUNT I COMA, ELS DOS PUNTS I ELS PUNTS SUSPENSIUS

4.1. Entre la coma i el punt: el punt i coma.

4.2. Els dos punts de la continuïtat.

4.3. «Això eren tres germans bessons...». Els punts suspensius.

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.