Unitat 5. COM EL RESSÒ DE LA BATERIA: ELS PARÈNTESIS I ELS GUIONS LLARGS

5.1. Els parèntesis són un incís a part.

5.2. Els guions llargs. I distants.

Feu clic en l'enllaç index.html per veure el fitxer.