Un apunt històric. La publicitat de les normes i la predeterminació normativa d’infraccions i sancions

Feu clic en l'enllaç Apunt històric. Unitat 2.pdf per veure el fitxer.