3. Decret 45/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari de la Funció Pública

Feu clic en l'enllaç 03. Decret 45-1995_Regim_Disciplinari_CAIB.pdf per veure el fitxer.