7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Feu clic en l'enllaç 06. Llei 30-2015_Procediment_Administrati0u.pdf per veure el fitxer.