8. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Feu clic en l'enllaç 07. Llei 40-2015_regim_juridic_sector_públic.pdf per veure el fitxer.